Ván MDF

Ván MDF

Kích thước ván MDF :

Ván 12ly : 12.0mm x 1220mm x 2440mm
Ván 15ly : 15.0mm x 1220mm x 2440mm
Ván 16ly : 16.0mm x 1220mm x 2440mm
Ván 18ly : 18.0mm x 1220mm x 2440mm
Ván 19ly : 19.0mm x 1220mm x 2440mm
Ván 25ly : 25.0mm x 1220mm x 2440mm

Ván mdf phủ veneer : Là nguyên liệu phù hợp với việc dán phủ veneer nhằm tăng tính thẩm mỹ và nâng cao giá trị vật liệu nền, veneer Sồi, Xoan Đào là 2 nguyên liệu phổ biến dùng dán phủ ván nền là ván MDF.

Ván MDF phủ veneer Sồi
 Ván Veneer Sồi - cốt gỗ nền MDF

Ván MDF phủ veneer Xoan Đào
Ván MDF sau khi phủ veneer Xoan Đào

Comments