Ván gỗ dùng phủ keo bóng, veneer làm vai giường, mặt bàn, mặt tủ,mặt ghế, chân bàn, chân ghế, mặt bậc cầu thang, khung - đố cửa ...giá rẻ

Cung cấp ván gỗ công nghiệp mdf, gỗ ghép làm vai giường, mặt bàn, mặt tủ, mặt ghế, chân bàn, chân ghế, mặt bậc cầu thang, khung cửa, đố cửa ... giá rẻ :
gỗ sản xuất mặt bàn - ghế, mặt tủ, mặt bậc cầu thang, chân bàn, chân ghế, khung đố cửa

- Báo giá gỗ ghép làm từ nguyên liệu gỗ tận dụng dùng sản xuất mặt bàn - ghế (tham khảo quy cách được liệt kê dưới đây) :

Khách hàng cung cấp thông số chi tiết mặt hàng cần sản xuất bao gồm quy cách, số lượng kiểu ghép, chất lượng (đối với đơn vị sản xuất nên cử cán bộ kỹ thuật đến để thảo luận phương pháp sản xuất trước khi đặt hàng), quý khách đưa càng nhiều thông tin về mặt hàng cần sản xuất chúng tôi sẽ tìm ra phương án tốt nhất để sản xuất ra chi tiết gỗ dưới dạng tấm ván, thanh gỗ, dạng khối vuông, khối hộp chữ nhật với giá tốt nhất "giúp khách hàng sản xuất với giá thành rẻ nhất" :

Mặt bàn, mặt ghế :

15, 18, 20mm x 800mm x 1650mm
15, 18, 20mm x 540mm x 1050mm
15, 18, 20mm x 800mm x 1350mm
15, 18, 20mm x 527mm x 940mm
15, 18, 20mm x 360mm x 400mm
15, 18, 20mm x 850mm x 850mm

Tham khảo giá mặt bàn gỗ tận dụng :
(loại dùng sản xuất bàn ghế giả cổ, bàn ghế học sinh, quán cà phê, quán ăn - phủ veneer gỗ tự nhiên)

 18 x  800 x 1650 giá  từ : 214.000đồng/tấm đến : 286.000đồng/tấm
 18 x  540 x 1050 giá  từ :  92.000đồng/tấm đến : 123.000đồng/tấm
 18 x  800 x 1350 giá  từ : 175.000đồng/tấm đến : 234.000đồng/tấm
 18 x  527 x  940 giá  từ :  81.000đồng/tấm đến : 108.000đồng/tấm
 18 x  360 x  400 giá  từ :  24.000đồng/tấm đến :  32.000đồng/tấm
 18 x  850 x  850 giá  từ : 118.000đồng/tấm đến : 157.000đồng/tấm
 18 x  600 x  600 giá  từ :  59.000đồng/tấm đến :  78.000đồng/tấm
 18 x 1000 x 1000 giá  từ : 162.000đồng/tấm đến : 216.000đồng/tấm

 20 x  800 x 1650 giá  từ : 238.000đồng/tấm đến : 317.000đồng/tấm
 20 x  540 x 1050 giá  từ : 103.000đồng/tấm đến : 137.000đồng/tấm
 20 x  800 x 1350 giá  từ : 195.000đồng/tấm đến : 260.000đồng/tấm
 20 x  527 x  940 giá  từ :  90.000đồng/tấm đến : 119.000đồng/tấm
 20 x  360 x  400 giá  từ :  26.000đồng/tấm đến :  35.000đồng/tấm
 20 x  850 x  850 giá  từ : 131.000đồng/tấm đến : 174.000đồng/tấm
 20 x  600 x  600 giá  từ :  65.000đồng/tấm đến :  87.000đồng/tấm
 20 x 1000 x 1000 giá  từ : 180.000đồng/tấm đến : 240.000đồng/tấm

Mặt bàn AA, AB, A/BC dùng sơn tự nhiên liên hệ để nhận báo giá.


Chân bàn, chân ghế :

50mm x 50mm x 700mm
50mm x 50mm x 550mm
58mm x 58mm x 950mm
60mm x 60mm x 950mm
60mm x 60mm x 830mm
95mm x 95mm x 1200mm
100mm x 100mm x 1200mm
115mm x 115mm x 1200mm

Tham khảo giá chân bàn chân ghế gỗ tận dụng :
(loại dùng sản xuất chân bàn, chân ghế sơn giả cổ - phủ veneer thủ công gỗ tự nhiên)
 
 50 x 50 x  550 giá  từ :  15.000đồng/thanh đến :  17.000đồng/thanh
 50 x 50 x  700 giá  từ :  19.000đồng/thanh đến :  21.000đồng/thanh
 50 x 50 x  830 giá  từ :  22.000đồng/thanh đến :  25.000đồng/thanh
 50 x 50 x 1000 giá  từ :  27.000đồng/thanh đến :  30.000đồng/thanh
 50 x 50 x 1200 giá  từ :  32.000đồng/thanh đến :  36.000đồng/thanh

 55 x 55 x  550 giá  từ :  18.000đồng/thanh đến :  20.000đồng/thanh
 55 x 55 x  700 giá  từ :  23.000đồng/thanh đến :  26.000đồng/thanh
 55 x 55 x  830 giá  từ :  27.000đồng/thanh đến :  31.000đồng/thanh
 55 x 55 x 1000 giá  từ :  32.000đồng/thanh đến :  37.000đồng/thanh
 55 x 55 x 1200 giá  từ :  39.000đồng/thanh đến :  44.000đồng/thanh

 60 x 60 x  550 giá  từ :  21.000đồng/thanh đến :  24.000đồng/thanh
 60 x 60 x  700 giá  từ :  27.000đồng/thanh đến :  31.000đồng/thanh
 60 x 60 x  830 giá  từ :  32.000đồng/thanh đến :  36.000đồng/thanh
 60 x 60 x 1000 giá  từ :  38.000đồng/thanh đến :  44.000đồng/thanh
 60 x 60 x 1200 giá  từ :  46.000đồng/thanh đến :  52.000đồng/thanh

 65 x 65 x  550 giá  từ :  25.000đồng/thanh đến :  28.000đồng/thanh
 65 x 65 x  700 giá  từ :  32.000đồng/thanh đến :  36.000đồng/thanh
 65 x 65 x  830 giá  từ :  37.000đồng/thanh đến :  43.000đồng/thanh
 65 x 65 x 1000 giá  từ :  45.000đồng/thanh đến :  51.000đồng/thanh
 65 x 65 x 1200 giá  từ :  54.000đồng/thanh đến :  61.000đồng/thanh

 70 x 70 x  550 giá  từ :  29.000đồng/thanh đến :  33.000đồng/thanh
 70 x 70 x  700 giá  từ :  37.000đồng/thanh đến :  42.000đồng/thanh
 70 x 70 x  830 giá  từ :  43.000đồng/thanh đến :  49.000đồng/thanh
 70 x 70 x 1000 giá  từ :  52.000đồng/thanh đến :  59.000đồng/thanh
 70 x 70 x 1200 giá  từ :  62.000đồng/thanh đến :  71.000đồng/thanh

 75 x 75 x  550 giá  từ :  33.000đồng/thanh đến :  38.000đồng/thanh
 75 x 75 x  700 giá  từ :  42.000đồng/thanh đến :  48.000đồng/thanh
 75 x 75 x  830 giá  từ :  50.000đồng/thanh đến :  57.000đồng/thanh
 75 x 75 x 1000 giá  từ :  60.000đồng/thanh đến :  68.000đồng/thanh
 75 x 75 x 1200 giá  từ :  71.000đồng/thanh đến :  81.000đồng/thanh

 85 x 85 x  550 giá  từ :  42.000đồng/thanh đến :  48.000đồng/thanh
 85 x 85 x  700 giá  từ :  54.000đồng/thanh đến :  61.000đồng/thanh
 85 x 85 x  830 giá  từ :  63.000đồng/thanh đến :  72.000đồng/thanh
 85 x 85 x 1000 giá  từ :  76.000đồng/thanh đến :  87.000đồng/thanh
 85 x 85 x 1200 giá  từ :  92.000đồng/thanh đến : 105.000đồng/thanh

 90 x 90 x  550 giá  từ :  47.000đồng/thanh đến :  54.000đồng/thanh
 90 x 90 x  700 giá  từ :  60.000đồng/thanh đến :  69.000đồng/thanh
 90 x 90 x  830 giá  từ :  71.000đồng/thanh đến :  81.000đồng/thanh
 90 x 90 x 1000 giá  từ :  86.000đồng/thanh đến :  98.000đồng/thanh
 90 x 90 x 1200 giá  từ : 103.000đồng/thanh đến : 117.000đồng/thanh

 100 x 100 x  550 giá  từ :  58.000đồng/thanh đến :  66.000đồng/thanh
 100 x 100 x  700 giá  từ :  74.000đồng/thanh đến :  84.000đồng/thanh
 100 x 100 x  830 giá  từ :  88.000đồng/thanh đến : 100.000đồng/thanh
 100 x 100 x 1000 giá  từ : 105.000đồng/thanh đến : 120.000đồng/thanh
 100 x 100 x 1200 giá  từ : 126.000đồng/thanh đến : 144.000đồng/thanh

Ván có chất lượng AA, AB dùng sơn tự nhiên, tiện tròn liên hệ để nhận báo giá.

Vai giường gỗ, đầu giường, đuôi giường :

20mm x 160mm x 2000mm
25mm x 200mm x 2000mm
25mm x 150mm x 2000mm
30mm x 300mm x 2000mm

20mm x 500mm x 1200mm (ván đầu giường)
20mm x 500mm x 1400mm (ván đầu giường)
20mm x 500mm x 1600mm (ván đầu giường)

20mm x 160mm x 1200mm (ván đầu giường)
20mm x 160mm x 1400mm (ván đầu giường)
20mm x 160mm x 1600mm (ván đầu giường)

20mm x 330mm x 1270mm (ván đuôi giường)
20mm x 330mm x 1470mm (ván đuôi giường)
20mm x 330mm x 1670mm (ván đuôi giường)

20mm x 90mm x 1300mm (nắp đầu giường)
20mm x 90mm x 1500mm (nắp đầu giường)
20mm x 90mm x 1700mm (nắp đầu giường)

20mm x 60mm x 1270mm (nắp cuối giường)
20mm x 60mm x 1470mm (nắp cuối giường)
20mm x 60mm x 1670mm (nắp cuối giường)

38mm x 240mm x 2076mm (vai giường)
38mm x 244mm x 1876mm (vai giường)
38mm x 244mm x 1476mm (vai giường)

18mm x 1160mm x 2020 (vai giường ghép bội số)
26mm x 201mm x 1940mm
22mm x 270mm x 2000mm

Tham khảo giá :


Mặt tủ :

20mm x 420mm x 1500mm
20mm x 750mm x 2250mm
20mm x 360mm x 820mm
20mm x 420mm x 795mm
20mm x 450mm x 1285mm
20mm x 360mm x 1205mm
20mm x 420mm x 1190mm
20mm x 420mm x 1005mm
20mm x 450mm x 380mm
....


Mặt bậc cầu thang :

30mm, 50mm x 220mm, 240mm, 250mm, 280mm, 300mm x 800mm, 900mm, 1200mm, 1400mm

Đố cửa - khung cửa :

35mm, 38mm x 100mm x 640mm (Đố ngang)
35mm, 38mm x 120mm x 2120mm (Đố đứng, đố dọc)
50mm x 100mm x 2200mm (Khung bao đứng)
50mm x 100mm x 900mm (Khung bao ngang)

35mm, 38mm x 100mm x 800mm
35mm, 38mm x 120mm x 2120mm
35mm x 115mm x 2200mm
35mm x 115mm x 900mm

30mm x 120mm x 2200mm
39mm x 120mm x 2200mm

22mm x 110mm x 2100mm
22mm x 70mm x 900mm
22mm x 70mm x 600mm

Lam gỗ :

Dày 50mm, 60mm, 70mm x 100mm, 120mm, 150mm, 200mm, 250mm x dài theo yêu cầu


- Báo giá gỗ ghép làm từ nguyên liệu gỗ cao su dùng sản xuất (tham khảo quy cách được liệt kê dưới đây) :

Đối với gỗ cao su chúng tôi nhận ghép theo kích thước yêu cầu, đối với chất lượng BCD và BC là ván gỗ có khuyết tật ở 2 mặt thường được dùng để phủ keo bóng đối với chất lượng BC và dùng dán phủ veneer Sồi, Tần Bì, óc Chó, Xoan Đào... đối với ván BCD.
Hình minh gỗ cao su phủ keo bóng và dán veneer

ván gỗ phủ keo bóng, phủ veneer

Đối với chất lượng AA, AB, A/BC là ván gỗ thường dùng sản xuất mặt hàng xuất khẩu trong đó ván AA là ván có 2 mặt đẹp, còn AB và A/BC là ván có 1 mặt đẹp, mặt còn lại chứa khuyết tật, khuyết tật chất lượng A/BC nhiều hơn AB cả 2 loại ván 1 mặt đẹp thường dùng sản xuất mặt bàn gỗ dùng sản xuất đồ gỗ nội thất và bàn ghế quán ăn trong nhà hàng khách sạn.

Hình mặt bàn gỗ cao su (chất lượng AA, AB và A/BC)

Mặt bàn gỗ cao su AA, AB, A/BC


Gỗ cao su được dùng khá phổ biến trong sản xuất các loại đồ gỗ nội thất là loại gỗ có độ bền cao, ổn định dễ sơn thành các loại màu theo yêu cầu cùng với giá thành phù hợp. Ngày nay gỗ cao su có mặt trong hầu kết các công trình gỗ như dùng trang trí và làm đồ gỗ nội thất và đây là vật liệu dùng nhiều trong sản xuất dụng cụ nhà bếp đặc biệt là thớt gỗ. Do được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ thiết bị hiện đại nên gỗ cao su nguyên liệu đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm, nên ngoài việc sử dụng làm thớt gỗ sử dụng trong gia đình, nhà hàng khách sạn, chúng còn được dùng sản xuất đồ chơi cho trẻ em.

Là nguyên liệu được sản xuất từ khâu cưa xẻ tẩm sấy từ nguồn nguyên liệu tại chỗ nên gỗ ghép cao su khá linh hoạt về kích thước tấm ván gỗ từ nguyên liệu gỗ này khá linh hoạt từ việc ghép theo kích thước làm mặt bàn, mặt ghế, măt tủ và mặt bậc cầu thang... với nhiều loại chiều dày từ 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm - 120mm, chiều rộng theo yêu cầu có thể rộng đến 1200mm và chiều dài có thể ghép dài đến 3000mm với yêu cầu sản xuất đồ gỗ tiêu dùng trong nước và ghép dài đến 6000mm đối với yêu cầu xuất khẩu.

Mặt bàn dùng dán phủ veneer Sồi và walnut bằng phương pháp ghép 4 cạnh đẹp sử dụng nguyên liệu cùng loại với lớp veneer dán phủ hình minh họa bên dưới :

Gỗ 4 cạnh đẹp

Tham khảo giá một số quy cách ván gỗ cao su :


Báo giá gỗ làm mặt bàn, trang trí quán cà phê bằng gỗ Thông :

Ván chà láng 2 mặt dày 12mm : 185.000 đ/m2
Ván chà láng 1 mặt dày 15mm : 195.000 đ/m2
Ván gỗ ghép ốp 25mm, 35mm, 48mm...

Hình ảnh tấm ván gỗ thông ghép tấm và ghép ốp

Tấm ván gỗ Thông ghép tấm và ghép ốp


Đối với yêu cầu ghép chiều dày khác bằng gỗ thông chúng tôi nhận gia công ghép theo kích thước và chất lượng yêu cầu từ nguyên liệu gỗ do khách hàng cung cấp.

Đối với nguyên liệu gỗ nhập khẩu nếu quý khách có nhu cầu sản xuất theo đúng kích thước tấm ván gỗ, khối gỗ vuông, hộp dùng sản xuất đồ gỗ nội thất, công trình nhà gỗ, vila, biệt thự, resort khu nghỉ dưỡng...  vui lòng liên hệ theo số điện thoại ở trên để biết thêm chi tiết.

ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BÁO GIÁ CHÍNH XÁC VUI LÒNG LIÊN HỆ THEO SỐ ĐIỆN THOẠI HOẶC GỬI MAIL NHƯ THÔNG TIN ĐẦU BÀI VIẾT.

(ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP SẢN XUẤT ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT, CHÚNG TÔI MỜI QUÝ KHÁCH HÀNG THAM QUAN CÔNG TY CÙNG VỚI "CÁN BỘ KỸ THUẬT" ĐỂ HIỂU PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ THEO KÍCH THƯỚC CHẤT LƯỢNG YÊU CẦU GIÚP KHÁCH HÀNG TIẾT KIỆM ĐƯỢC NHIỀU CHI PHÍ GỖ)

ĐỐI VỚI ĐẠI LÝ MUA VÁN GHÉP SẴN KHỔ 1200MM X 2400MM VUI LÒNG ĐẾN ĐỂ XEM CHẤT LƯỢNG VÁN GỖ THỰC TẾ TRƯỚC KHI ĐÀM PHÁN MUA HÀNG.
Comments