Update bảng giá dây đai nhựa, sắt, màng PE, con bọ

Bảng upate giá dây đai nhựa, dây đai sắt, màng PE, con bọ... tham khảo giá :

Đai Đài Loan                 9 mm        giá : 190,000 đ/Cuộn   
Đai Đài Loan                 12 & 14 mm  giá : 163,000 đ/Cuộn   
Đai tay                                  giá : 16,000 đ/kg   
Bọ sắt                                   giá : 17,000 đ/kg   
Màng PE 500mm x 3kg (300g)(+/-50g)             giá : 102,000 đ/Cuộn
Comments