Tham khảo giá lưỡi cưa vòng, cưa CD, ắc, gối me...

LƯỠI VÒNG KIM TÍN 80 x 1.05 mm 43,575/Mét
LƯỠI VÒNG KIM TÍN 90 x 1.05 mm 44,625/Mét
LƯỠI CD KIM TÍN 100 x 1.1 mm 48,825/Mét
LƯỠI CD KIM TÍN 110 x 1.1 mm 53,025/Mét
LƯỠI CD KIM TÍN 120 x 1.2 mm 55,125/Mét

Đá MÀI 2.5 Tấc 63,000/Viên
Đá CHÀ 2.0 Tấc 68,250/Viên
Đá PHÁ  199,500/Viên

Đỉa đóng 2.5 Tấc 21,000/Con
Đỉa đóng 3.0 Tấc 26,250/Con
Đỉa đóng 3.5 Tấc 31,500/Con

GỐI  105,000/Cục
ẮC  168,000/Cục
Bàn bóp me lưỡi CD  1,417,500/Cái

Gia công HÀN NỐI 21,000/MỐI
Gia công HÀN XÉ 7,350/MỐI
Gia công DẬP RĂNG  21,000/CÁI
Gia công MÀI LƯỠI MÂM 42,000/CÁI
Gia công MÀI DAO TUBI 42,000/CON
Gia công ĐẮP RĂNG 8,400/RĂNG
Gia công ĐẮP NGUYÊN CÁI 7,350/RĂNG
Gia công LÀM MỚI DAO TUBI, MÂM... Tùy Theo Kích Thước

Comments