Tham khảo giá keo dùng trong ngành gỗ

Keo Dán veneer lên gỗ,  lên ván MDF, ghép gỗ, chốt mộng : kháng nước cao TK 376K giá : 24,725/kg
Keo Dán veneer lên gỗ,  lên ván MDF, ghép gỗ, chốt mộng TK 350 giá : 24,150/kg
Keo Dán veneer lên gỗ,  lên ván MDF, chốt mộng TK 345 giá : 21,850/kg
Keo Dán veneer lên gỗ,  lên ván MDF, chốt mộng TK 305 giá : 20,700/kg
Keo Dán veneer lên gỗ,  lên ván MDF, chốt mộng TK 304 giá : 19,550/kg
Keo Dán giấy lên gỗ,  lên ván MDF, chốt mộng TK 306M giá : 18,975/kg
Comments