Sản xuất đồ gỗ giả cổ, đồ gỗ ngoài trời từ gỗ Tràm ghép khuyết tật tự nhiên

Là nguyên liệu gỗ có màu sắc không đồng đều trên chính thanh gỗ nguyên liệu, cũng giống như nguyên liệu gỗ thông mắt gỗ Tràm có mật độ phân bố tương đối lớn trên tấm gỗ nguyên liệu. Là đơn vị chuyên sản xuất gỗ ghép Tràm cho đơn vị sản xuất đồ gỗ giả cổ, đồ gỗ ngoài trời chúng tôi nhận ghép theo kích thước yêu cầu bao gồm ghép ốp ghép chập thành tấm ván gỗ ghép tràm theo chiều dày không phổ biến gồ ván gỗ dày từ 40mm, 50, 60, 70, 80, 90, 120, 150mm... Và có thể ghép tấm ván có chiều dài lên đến 3000mm.

Quý khách Sản xuất đồ gỗ ngoài trời và đồ gỗ giả cổ từ ván gỗ tràm chấp nhận khuyết tật tự nhiên gỗ tràm vui lòng thông tin dưới đây…

Comments