Nguyên liệu gỗ Tần Bì (Ash) dày 4/4, 5/4, 6/4, 8/4

Gỗ Tần Bì (Ash) dày 4/4, 5/4, 6/4, 8/4

Comments