Nguyên liệu gỗ óc chó (walnut) dày 4/4, 5/4, 6/4, 8/4

Gỗ óc chó (walnut) dày 4/4, 5/4, 6/4, 8/4

Comments