Nam Trung JSC‎ > ‎

Mua bán gỗ Tràm

Mua gỗ Tràm xẻ sấy (gỗ tràm mềm, tràm lai, gỗ tràm cứng, tràm bông vàng) theo quy các thông dụng :

16mm      x 50/60/70/80mm x 500mm->1200mm
20/25mm x      60mm           x 1200mm
20/25/30/35/40/45mm          x 70/80/90mm x 1200/2000mm
25/30/35mm                         x 100/120mm  x 1200/2000mm

Chủ yếu là mua gỗ xẻ theo đơn đặt hàng từ nguyên liệu gỗ tràm.

Bán gỗ ghép Tràm các loại ( xem chi tiết tại link sau : http://www.vanmdfbinhduong.com/go-ghep-tram) , chủ yếu nhận ghép theo đơn đặt hàng dùng sản xuất bàn ghế gỗ, giường tủ....
Comments