Nam Trung JSC‎ > ‎

Mua bán gỗ cao su

Chúng tôi thu mua nguyên liệu gỗ tròn từ cây gỗ cao su.
Sau khi cưa xẻ tẩm sấy gỗ thành quy cách gỗ xẻ sấy khô thông dụng như sau :

Gỗ cao su xẻ ván :

20mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm
23mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm
26mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm
28mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm
33mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm
35mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm
38mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm
45mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm
55mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm
65mm x 40 - 105mm x 200 - 1000 mm

Gỗ cao su xẻ vuông :

45mm x 45mm x 400 - 1000 mm
55mm x 55mm x 400 - 1000 mm
65mm x 65mm x 400 - 1000 mm
75mm x 75mm x 400 - 1000 mm
Chúng tôi xẻ theo quy cách dùng sản xuất các loại gỗ ghép có kích thước do khách hàng yêu cầu.
Ngoài nguyên liệu gỗ xẻ từ cây gỗ tròn cũng tôi cũng thu mua gỗ đã xẻ sấy theo kích thước đặt hàng tùy theo đơn hàng.

Bán gỗ ghép và gỗ cao su xẻ vuông (hàng xẻ sẵn) :
 
Bán gỗ ghép từ nguyên liệu gỗ cao su xẻ sấy theo kích thước đơn hàng sản xuất các sản phẩm như :

Thớt gỗ
Bàn ghế gỗ
Giường tủ gỗ
Và các sản phẩm gỗ khác do khách hàng yêu cầu.
Comments