Kích thước, chất lượng và phương pháp ghép gỗ theo yêu cầu

Kích thước, chất lượng ván gỗ ghép làm bàn ghế, giường tủ

Để sản xuất một sản phẩm gỗ như bàn ghế, giường tủ, hay hoàn thiện một công trình nhà gỗ hay trang trí gỗ chúng ta cần chi tiết gỗ tương ứng với mỗi sản phẩm như để sản xuất ra một bộ bàn ghế hoàn chỉnh nhà sản xuất cần các chi tiết gỗ cơ bản bao gồm mặt bàn, mặt ghế, chân bàn, chân ghế... hoặc để sản xuất ra chiếc tủ gỗ chúng ta cần chi tiết mặt tủ, hông tủ, hậu tủ, đáy tủ, hộc và kệ tủ... và để sản xuất ra chiếc giường gỗ chúng ta cần các chi tiết gỗ như vai giường, đầu giường, cuối giường và dát phản của chiếc giường...

Mỗi chi tiết gỗ cần chi tiết gỗ thô thường có dạng tấm, dạng khối vuông khối hộp có kích thước, chất lượng và phương pháp ghép gỗ theo yêu cầu là 3 yêu cầu cơ bản đối với vật liệu gỗ ghép dùng sản xuất các loại đồ gỗ :
   
Kích thước gỗ :

Ván gỗ thông dụng đây là kích thước ván gỗ phổ biến được sản xuất đại trà và có mặt tại các cửa hàng đại lý và là loại ván gỗ ghép sẵn dễ dàng tìm mua tại các công ty sản xuất gỗ ghép :
Dày đơn vị tính là mm hoặc ly : 8mm (8ly), 10mm (10ly), 12mm (12ly), 15mm (15ly), 18mm (18ly), 20mm (20ly)
Rộng đơn vị tính mm : 1000mm, 1200mm, 1220mm
Dài đơn vị tính mm : 2000mm, 2400mm, 2440mm
Ván gỗ kích thước  khác có chiều dày khác quy cách liệt kê ở trên là quy cách gỗ thường đặt sản xuất theo đơn đặt hàng bao gồm :
Ván gỗ có chiều dày như trên và thêm các chiều dày khác như 14mm, 16mm, 17mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm, 110mm, 120mm, 130mm, 140mm, 150mm...
Chiều rộng đặt ghép từ 50mm - 1220mm như 100mm , 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 280mm, 300mm, 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1100mm, 1200mm
Chiều dài đặt ghép từ 100mm - 3000mm ví dụ : 900mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm, 2400mm, 2500mm, 2800mm, 2900mm, 3000mm.
Chất lượng :
Chất lượng gỗ ghép theo yêu cầu là thỏa thuận theo từng đơn đặt hàng cụ thể. Thông thường chất lượng gỗ được thỏa thuận theo loại ván gỗ được phân làm 3 nhóm chất lượng :
1. Ván gỗ hai mặt đẹp
2. Ván gỗ một mặt đẹp
3. Ván gỗ 2 mặt có khuyết tật.
Từ 3 nhóm chất lượng trên nhà sản xuất phân làm các chất lượng cụ thể với quy ước là AA, AB, AC, BC, BCD
Phương pháp ghép gỗ :
Đối với ván gỗ ghép được phân làm 2 nhóm sau :
1. Ván ghép ngang theo chiều rộng và chiều dày không sử dụng mối nối dài thanh gỗ theo chiều dài.
2. Ván ghép theo chiều rộng và chiều dày có sử dụng mối nối dài thanh gỗ theo chiều dài
Trong đó ghép nối theo chiều dài thường sử dụng mối nối finger mộng đứng và mộng nằm. Kết hợp ghép nối theo chiều dài, chiều rộng và chiều dài bằng cách xoay lật thanh gỗ tạo ra thanh gỗ, tấm ván , khối gỗ có kích thước và hình dáng cũng như hệ thống vân gỗ sau khi ghép nối vô cùng đa dạng và phong phú.
Comments