Gỗ Tràm

Gỗ Tràm
Gỗ Tràm

Ứng dụng gỗ tràm :

- Sản xuất thớt gỗ
Thớt gỗ Tràm


- Sản xuất bàn ghế gỗ ngoài trời và bàn ghế ngoài trời :
Hình ảnh minh họa bàn ghế gỗ Tràm :
Bàn ghế bằng gỗ Tràm
Comments