Gỗ muồng ghép thanh

Gỗ muồng ghép thanh
Gỗ muồng có kích thước xẻ mặt lớn, chiều dài trên 3mm thích hợp dùng làm mặt nguyên tấm gỗ tư nhiên. Gỗ muồng không đạt kích thước dùng làm mặt bàn, ghế nguyên tấm sẽ được dùng sản xuất ván gỗ ghép theo kích thước yêu cầu.

Quý khách là đơn vị sản nguyên liệu từ gỗ muồng cần gia công sản xuất gỗ ghép muồng vui lòng liên hệ Công Ty Cổ Phần Ván Ghép Nam Trung bằng cách truy cập website goghepthanh.com để biết thêm chi tiết và liên hệ đặt hàng.
Comments