Gỗ ghép Tràm‎ > ‎

Gỗ ghép Tràm mềm

Gỗ ghép tràm mềm - vatgia.com

Nguyên liệu gỗ tràm mềm :
Kích thước thông dụng : 15mm, 20mm, 25mm, 30mm x 50mm - 1200mm x 2400mm - 3000mm
Chất lượng ghép khuyết tật tự nhiên.
Comments