Giá gỗ sồi trắng, gỗ sồi đỏ và gỗ sồi Nga xẻ sấy 3/4, 4/4, 5/5, 6/4, 8/4

Gỗ sồi là nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trong ngành sản xuất và chế biến gỗ, là nguyên liệu gỗ nhập khẩu, gỗ sồi xẻ sấy được phân làm 2 nhóm bao gồm :
  • Gỗ sồi xẻ sấy trong nước từ nguyên liệu gỗ tròn nhập khẩu
  • Gỗ sồi xẻ sấy nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và Châu Âu.
Sau đây là bảng tổng hợp giá tham khảo của một số nguyên liệu gỗ sồi phổ biến bao gồm :
  • Gỗ sồi trắng
  • Gỗ sồi đỏ
  • Gỗ sồi Nga
  • Gỗ sồi Dẻ
Ngoài ra còn có một số nguyên liệu tương tự liên quan đến cây gỗ họ sồi được nhập khẩu từ mỹ như
  • Gỗ dương - gỗ Poplar
  • Gỗ thích - gỗ maple
  • Gỗ phong vàng - gỗ Birch

Sau đây là bảng chi tiết giá nhập của từng loại gỗ nhập thuộc họ sồi :

Sồi trắng :
White oak - [ 3/4 - 19mm ] :
White oak - [ 4/4 - 25.4mm ] :
White oak - [ 5/4 - 31.8mm ] :
White oak - [ 6/4 - 38.1mm ] :
White oak - [ 8/4 - 50.8mm ] :

Sồi đỏ :
Red oak [ 3/4 - 19mm ] :
Red oak [ 4/4 - 25.4mm ] :
Red oak [ 5/4 - 31.8mm ] :
Red oak [ 6/4 - 38.1mm ] :
Red oak [ 8/4 - 50.8mm ] :

Sồi Nga :
Ash [ 3/4 - 19mm ] :
Ash [ 4/4 - 25.4mm ] :
Ash [ 5/4 - 31.8mm ] :
Ash [ 6/4 - 38.1mm ] :
Ash [ 8/4 - 50.8mm ] :
Ash 50mm : ABC : 

Sồi dẻ :
Beech [ 3/4 - 19mm ] :
Beech [ 4/4 - 25.4mm ] :
Beech [ 5/4 - 31.8mm ] :
Beech [ 6/4 - 38.1mm ] :
Beech [ 8/4 - 50.8mm ] :

Dương :
Poplar [ 3/4 - 19mm ] :
Poplar [ 4/4 - 25.4mm ] :
Poplar [ 5/4 - 31.8mm ] :
Poplar [ 6/4 - 38.1mm ] :
Poplar [ 8/4 - 50.8mm ] :

Phong vàng  :
Birch [ 3/4 - 19mm ] :
Birch [ 4/4 - 25.4mm ] :
Birch [ 5/4 - 31.8mm ] :
Birch [ 6/4 - 38.1mm ] :
Birch [ 8/4 - 50.8mm ] :

Thích  :
Maple [ 3/4 - 19mm ] :
Maple [ 4/4 - 25.4mm ] : Hard - 1Com : 780 USD/m3
Maple [ 5/4 - 31.8mm ] :
Maple [ 6/4 - 38.1mm ]:
Maple [ 8/4 - 50.8mm ] :

Hồ Đào :
Hickory [ 4/4 - 25.4mm ] : 1Com : 560 USD/m3

Gỗ óc chó :


Comments