Đồ chơi gỗ

Đồ chơi gỗ lắp ghép (được làm từ gỗ cao su, gỗ thông, gỗ tràm nguyên khối và ván ghép thanh)


lắp ghép khối gỗ vuông

Đồ chơi lắp ghép tangram đôi
Đồ chơi xếp gạch bằng gỗ

Đồ chơi domino gỗ và đồ chơi thanh rút gỗ

Domino gỗ nhiều màu
Đồ chơi rút gỗ nhiều màu

Đồ chơi giáo dục và phát triển kỹ năng cơ bản ( Bộ đồ đồ nghề kỹ sư, bộ đồ chơi lắp ráp kỹ thuật mô hình ghế gỗ, máy bay, xe ô tô)

Bộ đồ chơi gỗ lắp ghép kỹ thuật mô hình ghế gỗ máy bay ghế gỗ

Bộ đồ nghề kỹ sư sửa chữa
Bộ đồ chơi gỗ thả khối


Đồ chơi vận động con ngựa gỗ, xe tập đi

Con ngựa gỗ cao su

Xe tập đi cho bé bằng gỗ cao su

Comments