Cửa hàng bán tấm gỗ ghép cao su phủ veneer Xoan Đào, Sồi tại Bình Dương

Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp gỗ ghép cao su và ván gỗ phủ veneer Xoan Đào và Sồi chất lượng AB - 0.3mm :

Chúng tôi chuyên cung cấp :
Tấm ván veneer Xoan Đào cốt nền gỗ cao su các loại chiều dày :

Gỗ cao su veneer Xoan Đào 15mm (15ly) x 1200mm x 2400mm  giá bán :  616.000 đồng/tấm
Gỗ cao su veneer Xoan Đào 18mm (18ly) x 1200mm x 2400mm  giá bán :  707.000 đồng/tấm
Gỗ cao su veneer Xoan Đào 20mm (20ly) x 1200mm x 2400mm  giá bán :  767.000 đồng/tấm

Tấm ván veneer Sồi cốt nền gỗ cao su các loại chiều dày :

Gỗ cao su veneer Sồi 15mm (15ly) x 1200mm x 2400mm  giá bán :  677.000 đồng/tấm
Gỗ cao su veneer Sồi 18mm (18ly) x 1200mm x 2400mm  giá bán :  768.000 đồng/tấm
Gỗ cao su veneer Sồi 20mm (20ly) x 1200mm x 2400mm  giá bán :  828.000 đồng/tấm
Comments