Chân bàn gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ tràm, gỗ cao su và chân gỗ thông


Cung cấp ván gỗ sồi, gỗ tần bì, gỗ tràm, gỗ cao su và gỗ thông ghép thanh dùng sản xuất các loại chân bàn gỗ.

Bao gồm :
  • Chân bàn ghế phòng ăn
  • Chân bàn ghế phòng khách
  • Chân bàn ghế sofa
  • Chân bàn ghế cafe
Comments