Cần mua gỗ sồi trắng, sồi đỏ, sồi nga đủ loại kích thước đáp ứng nhu cầu sản xuất đồ mộc xuất khẩu.

Gỗ sồi là nguyên liệu gỗ nhập phổ biến, hiện có nhiềi đơn vị nhập khẩu gỗ tròn, gỗ sồi xẻ sấy với nhiều kích cỡ, phẩm cấp chất lượng khác nhau.

Chúng tôi cần tìm xưởng xẻ gỗ sồi cung cấp gỗ sồi trắng, sồi đỏ, sồi nga theo kích thước yêu cầu.

Bạn là đơn vị chuyên cung cấp gỗ sồi xẻ sấy vui lòng liên hệ để cùng hợp tác.

Comments