Báo giá mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên ghép ốp

Mặt bậc cầu thang gỗ
(Hình ảnh minh họa mặt bậc thang ghép ốp)

Giá mặt bậc cầu thang 1 mặt đẹp gỗ cao su ghép ốp :

Dày 30mm x 220mm x 800mm giá : 105 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 800mm giá : 114 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 800mm giá : 119 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 800mm giá : 133 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 800mm giá : 143 000 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 900mm giá : 118 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 900mm giá : 128 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 900mm giá : 134 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 900mm giá : 150 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 900mm giá : 160 000 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 1200mm giá : 157 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 1200mm giá : 171 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 1200mm giá : 178 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 1200mm giá : 200 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 1200mm giá : 214 000 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 1400mm giá : 183 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 1400mm giá : 200 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 1400mm giá : 208 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 1400mm giá : 233 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 1400mm giá : 249 000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 800mm giá : 174 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 800mm giá : 190 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 800mm giá : 198 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 800mm giá : 222 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 800mm giá : 237 000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 900mm giá : 196 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 900mm giá : 214 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 900mm giá : 223 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 900mm giá : 249 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 900mm giá : 267 000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 1200mm giá : 261 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 1200mm giá : 285 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 1200mm giá : 297 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 1200mm giá : 332 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 1200mm giá : 356 000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 1400mm giá : 305 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 1400mm giá : 332 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 1400mm giá : 346 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 1400mm giá : 388 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 1400mm giá : 415 000 đ/ tấm


Giá mặt bậc cầu thang gỗ làm ván nền dán phủ veneer :

Dày 30mm x 220mm x 800mm giá : 72 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 800mm giá : 78 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 800mm giá : 81 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 800mm giá : 91 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 800mm giá : 98 000 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 900mm giá : 81 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 900mm giá : 88 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 900mm giá : 92 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 900mm giá : 103 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 900mm giá : 110 000 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 1200mm giá : 107 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 1200mm giá : 117 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 1200mm giá : 122 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 1200mm giá : 137 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 1200mm giá : 146 000 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 1400mm giá : 125 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 1400mm giá : 137 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 1400mm giá : 142 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 1400mm giá : 159 000 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 1400mm giá : 171 000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 800mm giá : 119 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 800mm giá : 130 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 800mm giá : 135 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 800mm giá : 152 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 800mm giá : 162 000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 900mm giá : 134 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 900mm giá : 146 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 900mm giá : 152 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 900mm giá : 171 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 900mm giá : 183 000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 1200mm giá : 179 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 1200mm giá : 195 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 1200mm giá : 203 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 1200mm giá : 227 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 1200mm giá : 243 000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 1400mm giá : 208 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 1400mm giá : 227 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 1400mm giá : 237 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 1400mm giá : 265 000 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 1400mm giá : 284 000 đ/ tấm

Quý khách sản xuất cầu thang gỗ có nhu cầu mặt bậc cầu thang ghép ốp vui lòng liên hệ số 0968.970.650 gặp A.Trung , hoặc gửi đơn đặt hàng vào mail support@ntwood.vn

Comments