Báo giá mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên ghép ốp

Mặt bậc cầu thang gỗ
(Hình ảnh minh họa mặt bậc thang ghép ốp)

Giá mặt bậc cầu thang 1 mặt đẹp gỗ cao su ghép ốp :

Dày 30mm x 220mm x 800mm giá : 81840 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 800mm giá : 89280 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 800mm giá : 93000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 800mm giá : 104160 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 800mm giá : 111600 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 900mm giá : 92070 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 900mm giá : 100440 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 900mm giá : 104625 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 900mm giá : 117180 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 900mm giá : 125550 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 1200mm giá : 122760 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 1200mm giá : 133920 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 1200mm giá : 139500 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 1200mm giá : 156240 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 1200mm giá : 167400 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 1400mm giá : 143220 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 1400mm giá : 156240 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 1400mm giá : 162750 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 1400mm giá : 182280 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 1400mm giá : 195300 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 800mm giá : 136400 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 800mm giá : 148800 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 800mm giá : 155000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 800mm giá : 173600 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 800mm giá : 186000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 900mm giá : 153450 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 900mm giá : 167400 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 900mm giá : 174375 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 900mm giá : 195300 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 900mm giá : 209250 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 1200mm giá : 204600 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 1200mm giá : 223200 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 1200mm giá : 232500 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 1200mm giá : 260400 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 1200mm giá : 279000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 1400mm giá : 238700 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 1400mm giá : 260400 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 1400mm giá : 271250 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 1400mm giá : 303800 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 1400mm giá : 325500 đ/ tấm


Giá mặt bậc cầu thang gỗ làm ván nền dán phủ veneer :

Dày 30mm x 220mm x 800mm giá : 63360 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 800mm giá : 69120 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 800mm giá : 72000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 800mm giá : 80640 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 800mm giá : 86400 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 900mm giá : 71280 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 900mm giá : 77760 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 900mm giá : 81000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 900mm giá : 90720 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 900mm giá : 97200 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 1200mm giá : 95040 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 1200mm giá : 103680 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 1200mm giá : 108000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 1200mm giá : 120960 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 1200mm giá : 129600 đ/ tấm

Dày 30mm x 220mm x 1400mm giá : 110880 đ/ tấm
Dày 30mm x 240mm x 1400mm giá : 120960 đ/ tấm
Dày 30mm x 250mm x 1400mm giá : 126000 đ/ tấm
Dày 30mm x 280mm x 1400mm giá : 141120 đ/ tấm
Dày 30mm x 300mm x 1400mm giá : 151200 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 800mm giá : 105600 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 800mm giá : 115200 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 800mm giá : 120000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 800mm giá : 134400 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 800mm giá : 144000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 900mm giá : 118800 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 900mm giá : 129600 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 900mm giá : 135000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 900mm giá : 151200 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 900mm giá : 162000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 1200mm giá : 158400 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 1200mm giá : 172800 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 1200mm giá : 180000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 1200mm giá : 201600 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 1200mm giá : 216000 đ/ tấm

Dày 50mm x 220mm x 1400mm giá : 184800 đ/ tấm
Dày 50mm x 240mm x 1400mm giá : 201600 đ/ tấm
Dày 50mm x 250mm x 1400mm giá : 210000 đ/ tấm
Dày 50mm x 280mm x 1400mm giá : 235200 đ/ tấm
Dày 50mm x 300mm x 1400mm giá : 252000 đ/ tấm

Quý khách sản xuất cầu thang gỗ có nhu cầu mặt bậc cầu thang ghép ốp vui lòng liên hệ số 0968.970.650 gặp A.Trung , hoặc gửi đơn đặt hàng vào mail support@ntwood.vn
Comments