Bảng giá ván gỗ Thông phủ keo bóng 1 mặt, 2 mặt

Ván gỗ Thông phủ keo bóng 1 mặt :

10 x 1200 x 2400 - phủ keo 1 mặt giá : 574.600 đ/tấm
12 x 1200 x 2400 - phủ keo 1 mặt giá : 617.800 đ/tấm

15 x 1200 x 2400 - phủ keo 1 mặt giá : 755.000 đ/tấm
18 x 1200 x 2400 - phủ keo 1 mặt giá : 889.000 đ/tấm
20 x 1200 x 2400 - phủ keo 1 mặt giá : 978.000 đ/tấm

Ván gỗ Thông phủ keo bóng 2 mặt :
 
10 x 1200 x 2400 - phủ keo 2 mặt giá :   624.600
12 x 1200 x 2400 - phủ keo 2 mặt giá :   667.800

15 x 1200 x 2400 - phủ keo 2 mặt giá :   805.000
18 x 1200 x 2400 - phủ keo 2 mặt giá :   939.000
20 x 1200 x 2400 - phủ keo 2 mặt giá : 1.028.000


Cốt nền gỗ thông nhập khẩu ghép khuyết tật tự nhiên.
Comments