Bảng giá bạc đạn, vòng bi Bình Dương, TpHCM

Bảng giá một số loại bạc đạn, vòng bi tại Bình Dương, TpHCM :

6000 ZZC3 giá : 19,440
6001 ZZC3 giá : 20,880
6002 ZZC3 giá : 22,320
6003 ZZC3 giá : 25,200
6004 ZZC3 giá : 30,240
6005 ZZC3 giá : 38,880
6006 ZZC3 giá : 53,280
6007 ZZC3 giá : 59,040
6008 ZZC3 giá : 83,520
6009 ZZC3 giá : 95,040
6010 ZZC3 giá : 115,200
 
6200 ZZC3 giá : 25,920
6201 ZZC3 giá : 28,800
6202 ZZC3 giá : 31,680
6203 ZZC3 giá : 37,440
6204 ZZC3 giá : 46,080
6205 ZZC3 giá : 48,960
6206 ZZC3 giá : 54,720
6207 ZZC3 giá : 79,200
6208 ZZC3 giá : 97,920
6209 ZZC3 giá : 108,000
6210 ZZC3 giá : 126,720
6211 ZZC3 giá : 151,200
6212 ZZC3 giá : 208,800
6213 ZZC3 giá : 259,200
6214 ZZC3 giá : 316,800
6215 ZZC3 giá : 374,400
 
6300 ZZC3 giá : 28,800
6301 ZZC3 giá : 31,680
6302 ZZC3 giá : 36,000
6303 ZZC3 giá : 44,640
6304 ZZC3 giá : 57,600
6305 ZZC3 giá : 67,680
6306 ZZC3 giá : 93,600
6307 ZZC3 giá : 115,200
6308 ZZC3 giá : 180,000
6309 ZZC3 giá : 252,000
6310 ZZC3 giá : 288,000
 
6311 ZZC3 giá : 352,800
6312 ZZC3 giá : 429,120
6313 ZZC3 giá : 475,200
6314 ZZC3 giá : 547,200
6315 ZZC3 giá : 648,000
 
UC 204 giá : 64,800
UC 205 giá : 73,440
UC 206 giá : 93,600
UC 207 giá : 113,760
UC 208 giá : 142,560
UC 209 giá : 194,400

Comments