Quy cách gia công gỗ Óc Chó làm đồ gỗ cao cấp Walnut1

Nhận gia công ghép gỗ Óc chó làm đồ gỗ cao cấp :

50 x 50 x 80 
20 x 580 x 585 
21 x 885 x 425 
20 x 631 x 380 
20 x 1000 x 360 
20 x 1000 x 350 
15 x 1000 x 420 
43 x 1000 x 750 
43 x 1000 x 450 
27 x 700 x 450 
Comments