Gỗ Dẻ Gai ghép chi tiết đồ gỗ xuất khẩu

Gia công ghép gỗ Dẻ Gai sản xuất đồ gỗ xuất khẩu :

25.4 x 65 x 390
25.4 x 65 x 320
20 x 333 x 1556
20 x 444 x 1250
20 x 481 x 1156
20 x 518 x 1066
20 x 370 x 850
20 x 407 x 756
20 x 444 x 506
20 x 370 x 446
12 x 660 x 450

Comments