Đơn hàng gia công ghép gỗ Sồi, Tần Bì làm bàn ghế MS1

Sau đây là bảng quy cách ghép gỗ Sồi, Tần làm bàn ghế :

Kích thước ghép làm bàn ăn số 1

20 x 750 x 1200 - Mặt bàn
50 x 80 x 780     - Chân bàn
20 x 70 x 975     - Khung mặt bàn 1
20 x 67 x 480     - Khung mặt bàn 2
20 x 65 x 390     - Khung mặt bàn 3

Kích thước ghép làm ghế gỗ :

20 x 350 x 1300 - Mặt ghế
45 x 45 x 430     - Chân ghế
20 x 50 x 1208   - Khung mặt ghế 1
20 x 50 x 258     - Khung mặt ghế 2
20 x 46 x 293     - Khung mặt ghế 3
20 x 46 x 100     - Bọ góc

Kích thước ghép bàn ăn số 2 :

20 x 800 x 1650 - Mặt bàn
70 x 70 x730      - Chân bàn
20 x 70 x 1507   - Khung mặt bàn 1
20 x 70 x 658     - Khung mặt bàn 2
20 x 67 x 744     - Khung mặt bàn 3
20 x 67 x 150     - Bọ góc
Comments