Tham khảo chi tiết đơn hàng đồ gỗ nội thất gồm mặt bàn, vai giường, ván nóc, ván đáy...

Đơn hàng nhiều chi tiết phục vụ sản xuất đồ gỗ nội thất sau :

01. Mặt vạt giường : 20 x 471 x 1442
02. Mặt vạt giường : 20 x 471 x 1042
03. Ván nóc : 18 x 540 x 1380  (Wide Chest)
04. Ván đáy : 18 x 540 x 1380  (Wide Chest)
05. Mặt bàn : 20 x 690 x 1810
06. Ván nóc : 18 x 630 x 950 (Wardrobe)
07. Ván đáy : 18 x 630 x 950 (Wardrobe)
08. Ván tầng : 18 x 572 x 914
09. Ván hông : 18 x 630 x 1920
10. Tiền hộc : 18 x 216 x 909
11. Trước, sau hộc : 15 x 170 x 869
12. Ván nóc & Đáy : 18 x 430 x 1800 (TV cabinet)
13. Mặt vạt giường : 20 x 471 x 1542
14. Ván nóc, đáy  : 18 x 350 x 850 (Book case)
15. Ván hông        : 18 x 350 x 1856

Đây là đơn hàng ghép theo chi tiết cho đơn vị sản xuất đa dạng chủng loại mặt hàng đồ gỗ nội thất bao gồm giường gỗ, tủ gỗ, kệ tivi, bàn ghế gỗ...
   
Comments