Quy cách chi tiết gỗ cao su ghép thanh vuông, chân vuông

Quy cách ghép thanh vuông dài 300mm

40   x   40 x 300
50   x   50 x 300
60   x   60 x 300
70   x   70 x 300
80   x   80 x 300
90   x   90 x 300
100 x 100 x 300
110 x 110 x 300
120 x 120 x 300

Quy cách ghép thanh vuông dài 400mm

40   x   40 x 400
50   x   50 x 400
60   x   60 x 400
70   x   70 x 400
80   x   80 x 400
90   x   90 x 400
100 x 100 x 400
110 x 110 x 400
120 x 120 x 400

Quy cách ghép thanh vuông dài 550mm

40   x   40 x 550
50   x   50 x 550
60   x   60 x 550
70   x   70 x 550
80   x   80 x 550
90   x   90 x 550
100 x 100 x 550
110 x 110 x 550
120 x 120 x 550

Quy cách ghép thanh vuông dài 630mm

40   x   40 x 630
50   x   50 x 630
60   x   60 x 630
70   x   70 x 630
80   x   80 x 630
90   x   90 x 630
100 x 100 x 630
110 x 110 x 630
120 x 120 x 630

Quy cách ghép thanh vuông dài 680mm

40   x   40 x 680
50   x   50 x 680
60   x   60 x 680
70   x   70 x 680
80   x   80 x 680
90   x   90 x 680
100 x 100 x 680
110 x 110 x 680
120 x 120 x 680

Quy cách ghép chân vuông dài 730mm

40   x   40 x 730
50   x   50 x 730
60   x   60 x 730
70   x   70 x 730
80   x   80 x 730
90   x   90 x 730
100 x 100 x 730
110 x 110 x 730
120 x 120 x 730

* Ghép dài dưới 1m có thể ghép nguyên thanh.

Quy cách ghép thanh vuông dài 1000mm

40   x   40 x 1000
50   x   50 x 1000
60   x   60 x 1000
70   x   70 x 1000
80   x   80 x 1000
90   x   90 x 1000
100 x 100 x 1000
110 x 110 x 1000
120 x 120 x 1000

Quy cách ghép thanh vuông dài 1200mm

40   x   40 x 1200
50   x   50 x 1200
60   x   60 x 1200
70   x   70 x 1200
80   x   80 x 1200
90   x   90 x 1200
100 x 100 x 1200
110 x 110 x 1200
120 x 120 x 1200

Quy cách ghép thanh vuông dài 2000mm

40   x   40 x 2000
50   x   50 x 2000
60   x   60 x 2000
70   x   70 x 2000
80   x   80 x 2000
90   x   90 x 2000
100 x 100 x 2000
110 x 110 x 2000
120 x 120 x 2000

Quy cách ghép thanh vuông dài 2500mm

40   x   40 x 2500
50   x   50 x 2500
60   x   60 x 2500
70   x   70 x 2500
80   x   80 x 2500
90   x   90 x 2500
100 x 100 x 2500
110 x 110 x 2500
120 x 120 x 2500

Quy cách ghép thanh vuông dài 2800mm

40   x   40 x 2800
50   x   50 x 2800
60   x   60 x 2800
70   x   70 x 2800
80   x   80 x 2800
90   x   90 x 2800
100 x 100 x 2800
110 x 110 x 2800
120 x 120 x 2800

Quy cách ghép thanh vuông dài 3000mm

40   x   40 x 3000
50   x   50 x 3000
60   x   60 x 3000
70   x   70 x 3000
80   x   80 x 3000
90   x   90 x 3000
100 x 100 x 3000
110 x 110 x 3000
120 x 120 x 3000

* Lưu ý ghép dài trên 1m chỉ có thể ghép nối finger.

Cả 2 chiều dài trên 1m và từ 1m trở xuống ghép vuông đều sử dụng phương pháp ghép ốp, ghép dựng (khách hàng có nhu cầu ghép theo chiều dày gỗ nguyên chỉ có thể áp dụng với chiều dày 40mm )

Kích thước gỗ ghép phù hợp làm chân bàn chân ghế, tay vịn cầu thanh, thanh tiện tròn, xà nhà, cột nhà.

Comments