Mặt bàn gỗ cao su ghép thanh dày 18 hàng xuất khẩu

Mặt bàn gỗ cao su ghép thanh dày 18 :

Mặt bàn lớn  (Casa) : 18 x 750 x 1200
Mặt bàn nhỏ (Casa) :18 x 800 x 800
18 x 850 x 1650
18 x 800 x 1650

Yêu cầu :
Mặt A : tương đối đồng màu không chấp nhận mốc xanh, mốc đen
Mặt B : chấp nhận mắt gỗ bao gồm mắt sống và mặt chết, có thể trám trét.

Chà nhám mặt A 240#, mặt B 180#
Độ ẩm không vượt quá 14%.
Dung sai ván : dày +/- 0.2mm, rộng : +5mm, dài +10mm

Comments