Đơn hàng ghép gỗ theo kích thước làm thớt gỗ xuất khẩu

Đơn hàng gỗ ghép theo kích thước làm thớt gỗ thường sử dụng nguyên liệu gỗ cao su, Tràm và áp dụng kiểu ghép nguyên thanh.
15 x 160 x 340
15 x 180 x 350
15 x 183 x 240
15 x 203 x 240
15 x 210 x 320
15 x 250 x 350
15 x 250 x 250
15 x 250 x 350
15 x 260 x 400
18 x 300 x 300
18 x 350 x 450
19 x 190 x 240
19 x 151 x 310
19 x 151 x 440

Comments