Đơn đặt hàng ghép theo quy cách làm kệ ti vi, giường, bàn nội thất phòng khách, phòng ngủ...

180 x 25 x 25 Đố Bed - bed
150 x 60 x 25 ChânTiVi - tivi,wd,chw
180 x 60 x 25 ChânBED - bed.side
310 x 60 x 25 THANH NGẮN - tivi,che,side
420 x 60 x 25 THANH DÀI - side, tron,vuong
495 x 60 x 25 THANH NGẮN - Vuông,desk
520 x 60 x 25 THANH NGẮN - wd
570 x 60 x 25 THANH DÀI - che
630 x 60 x 25 THANH NGẮN - tròn
690 x 60 x 25 THANH DÀI - tròn
720 x 60 x 25 Chânbàn - desk
770 x 60 x 25 THANH DÀI - wd
1000 x 60 x 25 THANH gát chân - desk, vuong,ke
1100 x 60 x 25 THANH DÀI - Vuông
1470 x 60 x 25 THANH DÀI - tivi
290 x 100 x 25 Thanh N học - desk
1100 x 100 x 25 Thanh D học - desk
1579 x 140 x 25 THANH NGẮN - bed
2080 x 140 x 25 THANH DÀI - bed
Comments