Đơn chi tiết làm Nôi bằng gỗ cao su

Sản xuất chi tiết gỗ cao su ghép theo quy cách kích thước làm nôi :

Dày 22mm x Rộng   70mm x dài  1300mm (dày 22ly)
Dày 25mm x Rộng   70mm x dài  1300mm (dày 25ly)
Dày 32mm x Rộng   66mm x dài    142mm (dày 32ly)
Dày 35mm x Rộng 135mm x dài  1300mm (dày 35ly)
Dày 35mm x Rộng 330mm x dài  1300mm (dày 35ly)
Dày 65mm x Rộng 350mm x dài  1420mm (dày 65ly)

Kiểu ghép theo quy cách kích thước làm nôi gỗ là kiểu ghép mộng đứng và ghép ốp - ghép dựng.
Comments