Bảng báo giá Okal, mdf, gỗ dán giấy phủ Poly (keo bóng trong, keo bóng mờ)

Giá okal, mdf, gỗ dán giấy, phủ poly, phủ keo bóng trong, bóng mờ
Dán giấy phủ keo 1 mặt :

MDF 4LY    dán giấy phủ keo 1 mặt 145.000 đồng/tấm
MDF 8LY    dán giấy phủ keo 1 mặt 208.000 đồng/tấm
MDF 9LY    dán giấy phủ keo 1 mặt 221.000 đồng/tấm
MDF 12LY  dán giấy phủ keo 1 mặt 266.000 đồng/tấm
MDF 15LY  dán giấy phủ keo 1 mặt 310.000 đồng/tấm
MDF 17LY  dán giấy phủ keo 1 mặt 347.000 đồng/tấm
MDF 18LY  dán giấy phủ keo 1 mặt 368.000 đồng/tấm
MDF 25LY  dán giấy phủ keo 1 mặt 515.000 đồng/tấm

Ván Okal 1220mm x 2440mm x 9mm    dán giấy phủ keo 1 mặt 210.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 12mm  dán giấy phủ keo 1 mặt 231.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 15mm  dán giấy phủ keo 1 mặt 252.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 17mm  dán giấy phủ keo 1 mặt 263.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 18mm  dán giấy phủ keo 1 mặt 268.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 25mm  dán giấy phủ keo 1 mặt 383.000 đồng/tấm

Ván mdf - okal dán giấy phủ keo poly


Dán giấy Phủ keo 2 mặt :

MDF 4LY    dán giấy phủ keo 2 mặt 201.000 đồng/tấm
MDF 8LY    dán giấy phủ keo 2 mặt 264.000 đồng/tấm
MDF 9LY    dán giấy phủ keo 2 mặt 277.000 đồng/tấm
MDF 12LY  dán giấy phủ keo 2 mặt 322.000 đồng/tấm
MDF 15LY  dán giấy phủ keo 2 mặt 366.000 đồng/tấm
MDF 17LY  dán giấy phủ keo 2 mặt 403.000 đồng/tấm
MDF 18LY  dán giấy phủ keo 2 mặt 424.000 đồng/tấm
MDF 25LY  dán giấy phủ keo 2 mặt 571.000 đồng/tấm

Ván Okal 1220mm x 2440mm x 9mm   dán giấy phủ keo 2 mặt 266.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 12mm dán giấy phủ keo 2 mặt 287.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 15mm dán giấy phủ keo 2 mặt 308.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 17mm dán giấy phủ keo 2 mặt 319.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 18mm dán giấy phủ keo 2 mặt 324.000 đồng/tấm
Ván Okal 1220mm x 2440mm x 25mm dán giấy phủ keo 2 mặt 439.000 đồng/tấm

Comments