Bán ván gỗ công nghiệp phủ veneer, keo bóng, melamine, laminate

Veneer gỗ tự nhiên, keo bóng (poly), melamine, lamine là lớp phủ bề mặt và trang trí giúp tăng tính thẩm vừa có tác dụng
bảo vệ  cho bề mặt các loại gỗ công nghiệp như mdf, okal và ván gỗ ghép chống lại tác động của môi trường.

Sau đây là hình ảnh một số hình ảnh gỗ công nghiệp phủ veneer gỗ tự nhiên từ cốt nền là ván mdf và gỗ ghép thanh :

Ván gỗ phủ veneer Sồi
Ván ghép veneer Sồi

Ván gỗ phủ veneer Tần Bì
Ván gỗ phủ veneer gỗ Tần Bì

Ván gỗ phủ veneer Xoan Đào
Ván gỗ phủ veneer gỗ Xoan Đào


Hình ảnh ván gỗ phủ keo bóng từ ván ghép cao su, Tràm

Ván gỗ phủ keo bóng


Hình ảnh ván gỗ phủ melamine từ cốt nền ván mdf và Okal

Ván gỗ phủ melamine


Hình ảnh ván gỗ phủ laminate từ cốt nền ván mdf và Okal

Comments